PPI måler
  • Produktivitet
  • Arbejdskvalitet
  • Initiativ
  • Teamwork
  • Problemløsning
  • Reaktion på stress og frustration
  • Præstationsudvikling

Specifikationer

Tidsforbrug:
Under 15 minutter

Administration:
Online eller papir og blyant

Resultat:
Omgående

[DisplayNone]

Overblik


Profiles Performance Indicator™ er en præsationsfokuseret, DISC-baseret medarbejdervurdering. Præstationsrapporten giver indblik i hvordan den enkelte medarbejder skal forstås, motiveres og ledes for at forbedre jobpræstationen, og dermed giver værktøjet mulighed for individuel præstationsoptimering. Profiles Performance Indicator™ giver desuden anbefalinger til håndtering af jobrelateret stress, frustrationer og konflikter; anbefalinger vedr. motivation og effektiv præstationsevaluering samt anbefalinger til, hvordan det fastslås, om medarbejderen er selvstændigt motiveret eller har behov for extern stimulering.

Product: Profiles Performance Index


Formål


Profiles Performance Indicator™ anvendes til til at forstå medarbejderens adfærdskarakteristika og til at anvende denne viden til optimering af jobpræstationen.

Rapporterne og deres anvendelse


Ledelsesrapport

Nyttig for lederen.

Giver det indblik, der hjælper lederen til at lede, vejlede og motivere medarbejderen.

Peronlig rapport

Nyttig for medarbejderen.

Giver medarbejderen en guide til selv-forbedringer og illustrerer de adfærdsmæssige tendenser.

Grafisk opsummering

Nyttig for lederen og medarbejderen sammen.

Giver en illustration af de fem kategorier, der måles.

Profiles Teamanalyse

Bruges af lederen til teamudvikling.

Hjælper lederen med at sammensætte teams, forudsige problemer og lede teamet bedre.

x