Ansættelsesansvarlige

Ansættelsesansvarlige må ofte fortage vigtige beslutninger baseret på få informationer. Vores assessmentløsninger tilbyder den ansættelsesansvarlige værktøjer, som giver øget viden om, indsigt i og forståelse af en kandidat inden interviewstadiet.

Herunder finder du typiske eksempler på spørgsmål, som ansættelsesansvarlige stiller os.

Kontakt os
Ofte stillede spørgsmål
 • + -

  Hvordan kan jeres assessments hjælpe mig med at blive mere succesfuld?

  Vi kan hjælpe dig med at spare tid, reducere fejlansættelser og træffe bedre personalebeslutninger i forbindelse med forfremmelser, teambuilding osv. Vi kan også hjælpe dig til bedre at styre, motivere og udvikle dine medarbejdere.

  Vores assessments giver dig mulighed for objektivt at afdække dine kandidaters og medarbejderes personlighed, adfærd, interesser og evner. Denne indsigt hjælper dig til hurtigt at frasortere uegnede kandidater og til at forstå styrker og begrænsninger,som du kan bruge til succesfuld onboarding og til at øge den enkeltes præstation.

 • + -

  Hvordan fungerer assessmentprocessen?

  I de fleste situationer “ejer” HR-afdelingen assessmentprocessen, og en HR-medarbejder bliver derfor grundigt uddannet i vores system (Global Assessment Center) og i vores assessments. En del af denne proces er at lære personen om hvordan HR kan understøtte dem, der skal bruge rapporterne, fx de ansættelsesansvarlige.

  Når din organisation er klar vil de fleste kandidater gennemføre assessments via invitationer udsendt fra Jeres eget, brandede Global Assessment Center (GAC). Planlægning, administration og rapportgenerering foregår fra alt sammen fra GAC. Kandidater modtager et link fra systemet, der giver adgang til den pågældende assessment, og de overvågning ikke er nødvendig kan de gennemføre hjemme fra eller via mobil.. Umiddelbart efter gennemførelsen har du adgang til resultaterne og alle de rapporter, der følger med som standard..

 • + -

  Hvordan kan jeres assessments hjælpe mig med at vælge de bedste folk?

  Vores assessments giver dig dyb og objektiv indsigt i en kandidats personlighed, adfærd og de erhvervsinteresser, der er nødvendige for at få succes i netop din ledige stilling. Disse omfatter:

  • Match til jobbet
  • Match til teamet
  • Match til lederen

  Eksempelvis  hjælper ProfileXT ® (PXT) med at benchmarke de allerbedste medarbejdere for at identificere hvad det er, der kræves for at få succes i den pågældende stilling. Resultatet – en succesprofil – kan herefter sammenlignes med kandidaternes profil, og derved opstår Jobmatching.  Ansættelsesansvarlige modtager ofte træning i PXT, hvilket typisk foregår online. Træningen inkluderer hvordan assessmentresultaterne hjælper lederen med specifikke spørgsmål til interviewsituationen, og anbefaler desuden en række overvejelser, som bør være en del  af ansættelsesbeslutningen. Hvis den ansættelsesansvarlige beslutter at ansætte en kandidat, der ikke matcher stillingen optimalt, tilbyder PXT værdifuld indsigt, som kan anvendes til træning og udvikling af den nye medarbejder – data, som uden PXT ikke ville have været tilgængelig.

 • + -

  Hvordan hjælper jeres assessments mig med at udvikle mine ansatte?

  Profiles’ assessments hjælper dig med at udvikle dine medarbejdere ved at identificere deres manglende kvalifikationer, 360° feedback og erhvervsmæssige interesser, såvel som deres naturlige arbejdsrelaterede adfærdsmæssige og motiverende tendenser. Ud over at give dig data og informationer, får du også værktøjer til og træning i at bruge data til at forbedre medarbejdernes præstationer, produktivitet og relationer til til kunder, medarbejdere og ledere.

 • + -

  Hvor let er det for mig at bruge jeres assessments? Kræver det at jeg har nogen særlig uddannelse eller certificering?

  En kunde fra sundhedssektoren udtaler:

  “En vigtig grund til, at vi anvender Profiles er, at det er skalérbart og så enkelt at bruge. Vores meget store og mangfoldige arbejdsstyrke skal kunne bruge værktøjerne og rapporterne med det samme. Derfor er det en kæmpe fordel, at vi ikke behøver at gennemgå certificering eller lange kurser.Jeg ved godt, at jeg lyder som en omvandrende reklame, men sådan er det faktisk.”

  Med andre ord er vores assessments meget nemme at bruge. Som en ansættelselsesansvarlig vil du lære at bruge rapporterne og i nogle tilfælde vil du måske også lære at anvende selve systemet (GAC). Du har ikke brug for en psykolog eller en certificeret til at forstå resultaterne – al tolkning er foretaget for dig og skrevet i lægmandssprog i rapporterne..

 • + -

  Hvornår skal jeg bruge assessments til mine medarbejdere?

  Udbredelsen af assessments kan nogle gange give anledning til bekymring blandt dine medarbejdere – særligt hvis din organisation ikke åbent kommunikerer formålet med dem. Som led i forandringsledelse eller præstationsforbedrende strategier, bør assessments præsenteres som en måde at indsamle oplysninger, som gør ledelsen i stand til bedre at forstå medarbejdernes styrker og svagheder – og som en måde at skabe et samlet organisatorisk overblik. Det centrale er er selvfølgelig de organisatoriske resultater af processens, særligt når formålet er at vurdere medarbejdere i forbindelse med fx forfremmelser eller rokeringer.

 • + -

  Skal jeg betale for hver enkelt assessment?

  Du kan betale for hver enkel assessment, eller du kan betale et fast månedligt abonnement for ubegrænset brug af en eller flere af vores assessment. Uanset hvad du vælger, er træning og support inkluderet i prisen.

 • + -

  I hvor høj grad vil jeg være afhængig af vores HR-afdeling eller eksterne psykologer?

  Din HR-afdeling vil ofte spille en central rolle i at indføre og administrere assessments, og også i at lære dig at bruge rapporterne. Men du vil normalt ikke være afhængig af dem til administration, rapportgenerering, forståelse osv.

 • + -

  Hvor lang tid skal en kandidat bruge til at fuldføre jeres assessments?

  Tidsforbruget afhænger af den enkelte assessment, men normalt varierer det mellem 15 og 60 minutter. Typisk gælder det, at jo længere en assessment tager at gennemføre, jo mere omfattende rapportering kan vi tilbyde. Der er ingen tidsfrister i vores assessments, og besvarelsen kan afbrydes og genoptages efter behov.

 • + -

  Vil jeres assessments afskrække gode kandidater fra at ansøge?

  I løbet af de seneste godt 20 år har vi kunnet konstatere, at dette ikke er tilfældet. At en potentiel arbejdsgiver stiller krav om gennemførelse af en eller flere assessments signalerer faktisk seriøsitet,  og det tiltaler typisk de gode kandidater, at du tager udvælgelse og personlig udvikling alvorligt.

 • + -

  Behøver jeg selv at tage en assessment?

  Nej, men vi anbefaler alligevel, at du gør det. vi anbefaler også, at alle eksisterende medarbejdere gør det, da det ganske enkelt er til alles egen fordel, at organisationen eller virksomheden kender én til bunds og dermed kan lede og udvikle individuelt. Assessments giver ikke kun værdifulde oplysninger om den enkelte; nogle assessments giver også indsigt i, hvordan der samarbejdes optimalt med kolleger, medarbejdere, leder/chef og teamet.

 • + -

  Er jeres assessments specifikke nok til netop min funktion og vores branche?

  Ja. De fleste assessments er generelle og omfatter emner, der er fremherskende på de fleste arbejdspladser. Men Profiles’ assessments skiller sig ud med sine helt unikke jobmatching-teknologi, der giver mulighed for at tilpasse vores assessments til jeres specifikke stillinger – helt ned på fx geografisk placering. Vores vurdering er endog meget pålidelige og teoretisk velfunderede hvilket sikrer, at resultaterne og rapporterne er præcise i forhold til, hvad de måler, og er gældende for enhver medarbejder, eller potentiel medarbejder.

 • + -

  Er jeres assessments relevante og troværdige for mig og mine kolleger?

  Ja. Hver enkel assessment bliver kvalitetsikret regelmæssigt for at sikre, at spørgsmålene er opdaterede samt at de konsistent og pålideligt måler det, de skal måle. Vores assessments troværdighed bliver ikke kun målt og vejet af branchens egne regulerende organer, men også af det enorme antal virksomheder, der eksempelvis  har halveret ansættelsesomkostningerne og reduceret personaleomsætningen betydeligt.

 • + -

  Er jeres assessments fleksible nok til at passe til netop mine behov?

  Ja – og på mange måder! For det første tilbyder vi et komplet assessmentsortiment, som spænder fra basale personlighedstests (fx DISC), over omfattende “total person” analyser til 180° og 360° feedback systemer. Du kan implementere én  eller flere assessments afhængigt af de specifikke mål. Vores Client Service kan hjælpe dig med at sammensætte den rigtige løsning.

  Vores assessments anvender et fælles sprog og platform, og kan skaleres ubesværet på tværs af organisationen, når behovet opstår. Vores Client Service hjælper med at finjustere systemet og de valgte assessments således, at de reflekterer jeres unikke jobs, struktur og kultur. Vores proces, service og support er uovertruffen og brancheførende.

 • + -

  Hvilken typer assessments tilbyder I?

  Vi tilbyder et bredt sortiment af assessments:

  • ProfileXT ® anvendes til ansættelses-og udvælgelsesprocessen samt til ledelse og udvikling af kandidater og medarbejdere.
  • Profiles Performance Indicator™ og Profiles Managerial Fit™ giver bl.a. oplysninger om optimal ledelse og arbejdsrelateret samvær.
  • Profiles Sales Assessment™ og Customer Service Profile™ anvendes til ansættelse og ledelse af kandidater indenfor salg- og kundeservice.
  • CheckPoint 360°™ og Sales CheckPoint 180°™ er effektive værktøjer til måling af hhv. ledere og sælgeres præstationsniveau. Disse værktøjer indeholder desuden en personlig udviklingsplan..
  For mere information om hver enkel assessment kan du klikke her.
 • + -

  Kan jeres assessments virkelig forudsige succes?

  Ja! Vi gør en stor indsats og foretager betydelige investeringer i forskning og udvikling for løbende at validere og kvalitetssikre vores assessments. Vores Client Service vil arbejde sammen med jer og hjælpe med at analysere resultater og finjustere de valgte assessments for at sikre, at de fungerer korrekt i netop jeres organisation og dermed leverer fuld værdi.

 • + -

  Hvordan kommer vi i gang?

  Et telefonopkald til 70 20 17 50 eller en e-mail til info@profilesinternational.dk sætter dig i forbindelse med os.