CPT CheckPoint 360⁰ Feedback System
<span>CPT</span> CheckPoint 360⁰ Feedback System

CheckPoint 360° Feedback System™ anvendes til periodisk måling og udvikling af ledere og chefer.

Prøv CheckPoint 360°

CPT CheckPoint 360⁰ Feedback System™

Forbedrer performance og opbygger en målbar standard på tværs af organisationen. Med CheckPoint 360⁰ kan ledelsens styrker og udviklingsområder effektivt måles og rapporteres på strategisk niveau med henblik på effektiv individuel og organisatorisk lederudvikling.

Overblik

CheckPoint 360° er en ledelsesorienteret assessmentløsning, som primært anvendes til at evaluere chefers og lederes ledelsesmæssige færdigheder og effektivitet. Survey’en kompilerer feedback fra lederen selv, medarbejdere, kolleger, overordnede og evt. én yderligere respondentgruppe, og skaber et personligt udviklingsprogram, der udvikler relevante lederfærdigheder baseret på den afgivne feedback. Rapporterne anviser hvordan træning, ledelsesteknikker og kommunikation kan forbedres med større succes som resultat.  
Vil du vide mere – eller prøve? Du er velkommen til at downloade vores brochure eller til at prøve CheckPoint 360°. Vil du prøve CPT kontakter vi dig for at aftale nærmere – det er selvfølgelig helt gratis og uforpligtende for dig. Prøv CPTDownload

Formål

CheckPoint 360° er en lederorienteret assessmentløsning, som anvendes til at identificere og prioritere områder, hvor lederkompetencerne med fordel kan udvikles. Løsingen kan også hjælpe med at afsløre ledelsesmæssige udfordringer, som kan føre til lavere medarbejderproduktivitet, moral og tilfredshed samt, ikke mindst, højere medarbejderomsætning. CheckPoint 360° kan bl.a. hjælpe lederen – og organisationen – med at :

 • Tilrettelægge og styre den personlige, professionelle udvikling
 • Forbedre medarbejdernes moral, produktivitet og tilfredshed
 • Sænke medarbejderomsætningen

Det bruges CheckPoint 360° til

Nedenstående liste er ikke komplet og derfor er det ikke sikkert, at din specifikke udfordring er nævnt. CheckPoint 360° anvendes blandt andet til:

 • Chef- og lederudvikling, også på topniveau
 • Efterfølgelsesplanlægning
 • Performance Management
 • Mentoring
 • Udvikling af High Potential
 • Udvikling af karismatisk lederskab
 • Team- og projektledelse samt programledelse
 • Måling af lederfærdigheder
 • Individuel, professionel udviklingsplan

Udfyld venligst formularen

Try Download brochure
PXT ProfileXT
PSA Profiles Sales Assessment
PMF Profiles Managerial Fit
PPI Profiles Performance Indicator
CSP Customer Service Profile
CPT CheckPoint 360⁰ Feedback System
PSC Profiles Sales CheckPoint
×

Udfyld venligst formularen

Download brochure
PXT ProfileXT
PSA Profiles Sales Assessment
PMF Profiles Managerial Fit
PPI Profiles Performance Indicator
CSP Customer Service Profile
CPT CheckPoint 360⁰ Feedback System
PSC Profiles Sales CheckPoint
GAC Global Assessment Center
×