Udfordring: Ineffektiv ledelse

Webinar: Dokumenterede tiltag til forbedring af ledelseseffektiviteten i enhver organisation

Lær hvorfor gode lederfærdigheder er absolut kritisk for opnåelse af gode resultater. At hjælpe en medarbejder med at udvikle sig til leder har en dramatisk indvirkning på bundlinjen.

Deltag i dette webinar og hør om hvad der virkede godt sidste år, og hvad du kan forvente i år – og om hvordan du forøger dine lederes effektivitet med en investering på kr. 0.

Ledelsesmæssige udfordringer - overblik

Ideelt set ønsker og forsøger man at undgå ledelsesmæssige problemer ved at udvælge og ansætte de bedst egnede til lederstillinger. Nogle gange forfremmer man imidlertid eksisterende medarbejdere ind i disse stillinger, og ofte før de har haft en chance for at udvikle de nødvendige ledelsesmæssige færdigheder. Det er særligt udbredt i hastigt voksende organisationer, som har behov for hurtigt at udvide på chef- og lederniveau. Hvis du allerede har chefer og ledere, der ikke mestrer de nødvendige lederfærdigheder for at kunne præstere som ønsket, er det afgørende vigtig at du tager skridt til at hjælpe dem, så de kan blive den slags lederes, du ønsker og har behov for i din virksomhed.

Sådan påvirker ineffektiv ledelse forretningen

Ineffektive eller upålidelige ledere kan have en stor, negativ indvirkning på forretningen – specielt hvis i store organisationer, hvor hver leder måske leder et større antal medarbejdere. Hvis alle disse medarbejdere ikke får den support, coaching og ledelse, de har behov for, for at kunne præstere optimalt, kan det påvirke organisationen alvorligt i negativ retning.

Vores ledelsesorienterede løsninger

Profiles International tilbyder flere løsninger, der kan evaluere dine nuværende ledere og chefers styrker og svagheder og anvise på hvilke måder organisationen bedst kan hjælpe dem med at udvikle de ledelsesmæssige kompetencer og færdigheder, de måtte mangle.

Prøv eksempelvis CheckPoint 360° Feedback System:

Find ud af hvordan en løsning med ledelsesorienterede assessments fra Profiles International kan understøtte din organisation. Kontakt os nu:

Kontakt os