WES måler
  • Engagementsniveau
  • Samenligner engagementsniveau med nationalt gennemsnit
  • Tilfredshed med ansættelsen
  • Tilfredshed med ledelsen

Specifikationer

Tidsforbrug:
Under 15 minutter

Administration:
Online eller papir og blyant

Resultat:
Omgående

[DisplayNone]

Overblik


Workplace Engagement Survey™ måler i hvilketomfang medarbejderne er forbundet til sit arbejde og føler sig forpligtet overfor organisationen og dens mål. Denne vurdering giver en detaljeret indsigt i, hvad der påvirker engagementet og hvordan arbejdsstyrken er sammenlignet statistisk med andre. På tværs af organisaitone måles desuden "tilfredshed med ansættelsen" og "tilfredshed med ledelsen" og der gives specifikke anbefalinger til organisatoriske forbedringer. Indgår ikke i det danske sortiment.
Formål


Workplace Engagement Survey™ understøtter virksomheder og organisationer i at forbedre arbejdsstyrkens præstation med afsæt i en forståelse af medarbejderengagementet.

Rapporterne og deres anvendelse


Undersøgelsesrapport

Nyttig for lederen.

Giver information om organisationen fra set mederbejdernes perspektiv. Indikerer desuden medarbejdernes engagementsniveau.

x